NEW AGE
TIDNINGAR
vingar.se
http://newage.vingar.se/tidningar.htm
Per-Unos & Jennys hemsida
SENAST UPPDATERAT 2009-05-14

 

TIDNINGAR

Tidningen SÖKAREN, med bl a artikeln om "PSI-tankens spår", det första vetenskapligt undersökta parapsykologiska experiment som kunnat upprepas och på köpet visade att slagrutan fungerar. Många länkar:  www.sokaren.se/INDEX40.HTML 
Förlag med "denna inriktning",
ENERGIVÅGEN & HÄLSA:
Dom har väl bytt ägare och är inte så alternativt newage-iga som tidigare,
nu är det tyvärr för fegt och vetenskapligt:  
 www.energica.com
www.energivagen.com
Tidskriften Teosofiskt Forum, mer än du tror, kolla:
 hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofisktForum/index.htm 
NEXUS en tidning med många spännande artiklar, några finns på hemsidan:
www.nexusmagazine.com
Den svenska versionen är tyvärr nedlagd, men hemsida finns.
Björn Hallgren om New Age, den bra tidningen NEXUS mm: 
http://vishet.se/nexus/
RAMSBERGSGÅRDEN & Tidskiften UTAN GRÄNS
även kurser och böcker:  www.ramsbergsgarden.se/UG_web/ 
SLAGRUTAN
Svenska Slagruteförbundets tidskrift som kommer ut 4 ggr/år.
www.slagruta.org
SLAGRUTENYTT
Gratis epostnyheter från Jordstrålningscentrum om "Den Osynliga världen".
Mycket om deras kurser och föredrag varje vecka,
vilket är intressant för även andra eftersom man ser vad som finns.
Dessutom humor och massor av bra TV-tips och lite berättelser då och då....
Titta på gamla nummer och gratis-prenumerera:
http://slagrutenytt.vingar.se
http://jordstralningscentrum.se

 

NewAge-undersidor:
bra och informativa hemsidor
kurser
religioner, frimurare etc
se det osynliga
tidigare liv
tidningar
handla
mässor
tarot
medier
föreningar
kritiker

 

Bakåt Uppåt Framåt